AMSTERDAM - Burgemeester Halsema wil met de nieuwe gemeenteraad in gesprek over de maatregelen om de oververhitting van de cannabismarkt tegen te gaan. Dat schrijft ze vandaag in een brief namens de Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier van Justitie en politiechef) aan de raad. Daarnaast komt ze met nieuwe maatregelen om de straathandel in de binnenstad tegen te gaan.


Na een aantal aanvullende onderzoeken en gesprekken met de coffeeshopsector blijft de driehoek bij het standpunt dat invoering van het ingezetenen-criterium de beste remedie is tegen de oververhitting van de cannabismarkt. Naast dit verkoopverbod aan toeristen pleit de driehoek voor een hogere handelsvoorraad voor coffeeshops en een milder regime van bestuurlijk optreden tegen overtredingen. Daarvoor moeten coffeeshops voldoen aan extra regels, onder andere ten aanzien van transparantie, bedrijfsvoering en voorlichting.

De vraag naar cannabis is de laatste jaren fors toegenomen door het groeiend aantal buitenlandse toeristen (met uitzondering van de lockdowns). Op dit moment is ongeveer twee derde van de 166 Amsterdamse coffeeshops nodig voor de vraag van buitenlandse toeristen. De coffeeshops trekken vooral in de binnenstad veel (overlastgevende) toeristen die speciaal naar Amsterdam komen voor coffeeshopbezoek. Ook straatdealers richten zich op deze bezoekers, met alle overlast van dien. De productie en (groot-)handel in softdrugs is verweven met die van harddrugs en daarmee verbonden met de zware en georganiseerde criminaliteit, geweld, bedreigingen en ripdeals. Regulering van de markt is noodzakelijk om de vermenging met de harddrugshandel en met de zware en georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Een eerste stap is het afkoelen van de markt door een verbod op verkoop aan toeristen. Extra maatregelen tegen straathandel moeten een verschuiving naar de straat voorkomen en de acute overlast in de binnenstad tegengaan.

Burgemeester Halsema: "Veel van de grote problemen in de stad worden gevoed vanuit de cannabismarkt: van overlast door drugstoerisme tot zware misdaad en geweld. Een verbod op verkoop aan toeristen is wat de driehoek betreft een noodzakelijke ingreep om de cannabismarkt af te koelen in een eerste stap naar regulering. Tegelijkertijd ben ik me terdege bewust van de grote impact van deze ingreep op de lokale economische en maatschappelijke verhoudingen. Ik hoop op een open debat met de raad, waarbij we de huidige voorstellen van de driehoek kunnen afwegen tegen eventuele alternatieve voorstellen van de raad om de problemen op de cannabismarkt op te lossen."

Extra maatregelen straathandel

De straathandel in nep- en echte drugs zorgt voor veel criminaliteit en overlast in de binnenstad en het Wallengebied in het bijzonder. Straatdealers hangen op straat rond, vallen bezoekers lastig en gedragen zich vaak agressief. De politie treedt met enige regelmaat op tegen straatdealers tijdens zogenaamde veegacties. In overleg met bewoners en ondernemers van het Wallengebied wordt het cameratoezicht op 'blinde vlekken' nu verbeterd, gaan ondernemers straatdealers weren uit de horeca en zetten zij daarvoor een eigen portiersnetwerk op. Ook wordt de waarschuwingscampagne tegen straatdealers op sociale media, in hotels en in de openbare ruimte uitgebreid. Tot slot zorgen gemeente, OM en politie voor meer lik-op-stuk voor straatdealers door de 'dagopbrengst' van aangehouden dealers af te pakken, zaken sneller op zitting te brengen en langdurige bestuursrechtelijke en strafrechtelijke gebiedsverboden in te zetten.