AMSTERDAM - Burgemeester Femke Halsema heeft vandaag op de ambtswoning in Amsterdam een ontmoeting gehad met president Chan Santokhi van Suriname. De burgemeester en de president spraken over een hernieuwde samenwerking tussen Amsterdam en Suriname.


In Amsterdam woont een grote Surinaamse gemeenschap. De onderlinge banden gaan al lang terug. Het bezoek van president Santokhi aan de hoofdstad is het moment om de samenwerking opnieuw te markeren. De burgemeester benadrukte vandaag het belang van de ontmoeting:

"Amsterdam hecht veel waarde aan de band met Suriname. We delen een geschiedenis en zijn daardoor verbonden aan elkaar. Vandaag markeren we onze vriendschap en kijken vooruit naar een nieuwe toekomst die gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid, wederzijdse belangstelling en respect. We willen weer leren van elkaar en samen optrekken op tal van gebieden. We zullen daarbij het pijnlijke verleden niet vergeten: dat moet benoemd en erkend worden."

Tijdens de bijeenkomst op de ambtswoning tekenden burgemeester Halsema en de Surinaamse minister van buitenlandse zaken Ramdin in aanwezigheid van president Santokhi een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De onderwerpen waarop de hoofdstad en de republiek gaan samenwerken zijn:

  • Gezondheidszorg
  • Ruimtelijke ordening en infrastructuur
  • Cultuur en erfgoed
  • Economische ontwikkeling met name op gebied van toerisme
  • Watermanagement en Watervoorziening
  • Sport, Jeugd en Educatie
  • Havenontwikkeling en -management

Deze thema's krijgen concrete invulling, door kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van de bestrijding van infectieziekten, de digitalisering van archieven, museale samenwerking, sport (basketbal) en ondernemerschap. Het versterken van goed opgeleid personeel is een belangrijk onderdeel van de samenwerking. Gelijkwaardigheid is de belangrijkste pijler, zoals de burgemeester dat ook al verwoordde in haar toespraak op 1 juli bij de herdenking afschaffing slavernij. Op een aantal onderwerpen zal de gemeente Amsterdam samenwerken met het Rijk, maar de overeenkomst is geen zaak van overheden alleen. Ook bedrijven en maatschappelijke instellingen worden nadrukkelijk bij de toekomstige projecten betrokken.

De ontmoeting van president Santokhi met de Amsterdamse burgemeester is onderdeel van een breder bezoek van de president aan Nederland. Zijn programma in Amsterdam begon vrijdagavond met de Anton de Kom lezing in het KIT. Op zaterdagochtend legde hij een krans in het Oosterpark bij het Nationaal Slavernijmonument. De president brengt daarnaast een bezoek aan stadsdeel Zuidoost waar hij OSCAM bezoekt, met ondernemers spreekt en een rondleiding krijgt door de expositie L.O.B.I Arcade en Hollandse Meesters Her-Zien. Burgemeester Halsema heeft het voornemen om binnenkort met een delegatie een werkbezoek aan Suriname te brengen om de samenwerking verder vorm te geven.