AMSTERDAM - Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam brengt samen met VNG-voorzitter Jan van Zanen een bezoek aan Suriname. Met een kleine delegatie bezoeken ze het land van 23 tot 28 mei. Halsema en Van Zanen ontmoeten leden van de Surinaamse regering om te praten over samenwerkingen in de toekomst. Verschillende onderwerpen komen tijdens het werkbezoek aan bod: water en klimaatverandering, ondernemerschap als motor van maatschappelijke vooruitgang, een samenwerking tussen het Stadarchief Amsterdam en het Nationaal Archief Suriname, de aanpak seksuele gezondheid van de Amsterdamse GGD en de stichting Lobi Health Center en de versterking van lokaal bestuur.

In september 2021 ontvingen beide burgemeesters de Surinaamse president Chan Santokhi en de minister van buitenlandse zaken Albert Ramdin. Halsema en Van Zanen brengen nu op uitnodiging van de Surinaamse regering een bezoek aan Suriname om de samenwerking verder uit te werken en tot concrete afspraken te komen.

Erkenning van het verleden als basis
Het bezoek van de president en minister in september was de start van een hernieuwde samenwerking tussen Suriname en Amsterdam, die werd bekrachtigd door het tekenen van een nieuwe overeenkomst. De banden tussen Amsterdam en Suriname bestaan al eeuwenlang. In het verleden was deze relatie niet gelijkwaardig, in de koloniale tijd en daarna hebben veel mensen geleden. De erkenning van dat verleden is volgens burgemeester Halsema een belangrijke basis voor een goede relatie in de toekomst. Burgemeester Halsema reist naar Suriname met vertegenwoordigers van Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het Stadsarchief, GGD Amsterdam en het Amsterdamse bedrijf Patta.

Duurzame relaties tussen gemeenten en Suriname
Voor de huidige en toekomstige generaties aan beide kanten van de Atlantische oceaan willen de stad Amsterdam en de Verenging Nederlandse Gemeenten een duurzame relatie met Suriname opbouwen, op basis van gelijkwaardigheid, wederzijdse belangstelling en respect. Jan van Zanen reist af als vertegenwoordiger van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Tijdens het bezoek van president Santhokhi vorig jaar hebben veel gemeenten interesse getoond in een nieuwe samenwerking met Suriname. Van Zanen zal tijdens deze reis namens de VNG met Surinaamse collega's spreken over de versteking van het lokaal bestuur en de relatie tussen nationale en lokale overheden.