AMSTERDAM - Vandaag, 21 maart 2023, heeft onderwijsbestuurder Jan Hus de Andreaspenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Marjolein Moorman. Hus ontvangt de onderscheiding vanwege zijn langdurige en invloedrijke bijdrage aan het Amsterdamse onderwijs.


In de periode van bijna vijftig jaar waarin Hus werkzaam was in het onderwijs stond hij aan de wieg van belangrijke vernieuwingen. Zo initieerde hij het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), de vereniging van schoolbesturen van het primair en speciaal onderwijs in Amsterdam. Ook was hij initiator van Kopklas Amsterdam, waarvan jaarlijks veel leerlingen met een taalachterstand profiteren. Daarnaast was Jan voortrekker van Weer Samen Naar School, dat als doel heeft om kinderen met leer- en gedragsproblemen zoveel mogelijk naar het reguliere basisonderwijs te laten gaan. Een aantal initiatieven van Hus kreeg landelijke navolging.

Ook na zijn pensionering zette Hus zich in als (interim) schoolbestuurder. Hij staat in het Amsterdamse onderwijsveld bekend als een bruggenbouwer met een groot hart voor onderwijs en leerlingen. Jan Hus ontving de Andreaspenning bij zijn afscheid als interim bestuurder van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA).

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.