AMSTERDAM - Amsterdammers hebben veel vragen over de bruggen over het IJ. Komen zij er nu wel of niet? En zo ja, wanneer?

De bruggen over het IJ (Oost- en Westbrug) zijn en blijven een wens van het stadsbestuur. Het gaat over een goede bereikbaarheid van Noord, dat flink groeit. Het stadsbestuur heeft op dit moment nog niet bepaald wanneer de bruggen worden aangelegd.

Besluit in voorjaar

In het voorjaar besluit het bestuur over álle grote infrastructurele projecten voor bereikbaarheid. Dus ook over de bruggen over het IJ. Er is niet genoeg geld om alle projecten tegelijk uit te voeren. Dat komt door de hoge inflatie, de stijgende bouwkosten en de krappe financiële middelen.

Keuze maken

We kijken goed welke projecten het belangrijkste zijn voor de bereikbaarheid van de stad en regio, ook in relatie tot geplande woningbouw. We maken dan een keuze. De bruggen over het IJ horen hierbij. De planning voor de bruggen wordt daarna zonodig aangepast.

Intussen..

Intussen gaan de voorbereidingen en onderzoeken voor de bruggen gewoon door. De grond voor de plekken waar de bruggen aan land komen, blijven gereserveerd.

Ook werken we hard aan intensivering van de ponten en andere manieren om de bereikbaarheid van en naar Noord te verbeteren.

Meer weten?

Sprong over het IJ: Snel, makkelijk, veilig naar de overkant

Foto: Artist impression van de Oostbrug tussen de Johan van Hasselweg in Noord en het Azartplein in Oost.