AMSTERDAM - Vandaag, 24 mei 2021, hebben Rob Hoogenboom en Fer van der Reijken de Amsterdamspeld ontvangen van Emre Ünver, stadsdeelvoorzitter Nieuw-West. De broeders ontvangen de onderscheiding vanwege hun bijdrage aan de Stichting en het Stadsklooster La Verna in Amsterdam Nieuw-West. Vanwege de coronamaatregelen vond de uitreiking in aangepaste vorm plaats.


Hoogenboom en Van der Reijken wonen al jaren in Stadsklooster La Verna. Als lid van de Nederlandse Franciscanen, onderdeel van de Rooms-Katholieke Kerk, streven de broeders ernaar om zonder bezittingen te leven en klaar te staan voor de medemens. Hun deur staat open voor iedereen die behoefte heeft aan een gebed, een kopje koffie of een goed gesprek. In 1997 richtten Hoogenboom en Van der Reijken Stichting La Verna op, die activiteiten op het gebied van spiritualiteit en zingeving aanbiedt, zoals cursussen, wandeltochten en lezingen.

Hoogenboom en Van der Reijken waren zeer betrokken bij de ontwikkeling van het stadsdeel. Naast vrijwilligersactiviteiten voor de buurt namen zij regelmatig deel aan overleggen over bouwplannen in de omgeving van het klooster. Ook stonden zij in intensief contact met buurtgenoten en andere geloofsgemeenschappen. Zo kwam er nauwe samenwerking met de Islamitische gemeenschap tot stand.

Wegens verplichtingen elders beëindigen Hoogenboom en Van der Reijken dit jaar hun werkzaamheden voor het stadsklooster en de stichting. Vanwege de bijdrage die de heren hier leverden en vanwege hun inzet voor stadsdeel Nieuw-West en haar bewoners, ontvangen zij de Amsterdamspeld.

Amsterdamspeld
De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.