AMSTERDAM - Op zondag 26 januari wordt mevrouw Jet Pasman benoemd tot Ridder in de Orde van OranjeNassau. Zij krijgt de onderscheiding uitgereikt door de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen bij de huldiging van de Nederlandse meesterklasse bridge-kampioenen in Utrecht. Pasman wordt hiermee geëerd voor haar bijdrage aan de bridgesport op internationaal niveau als speler en op nationaal niveau als docent en examinator.


Jet Pasman speelt al sinds 1982 mee in nationale en internationale competities en wordt vanwege haar hoge prestaties in veel teams gevraagd. Van 1989 tot 1993 was ze captain van het Nederlandse damesteam.

Pasman is voorzitter van de vereniging van bridgedocenten (VBD) en al lid vanaf de oprichting in 1991. Behalve een goede bridger in de wereldtop was Pasman ook een docent die veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de bridgesport in Nederland. Zo was zij vanaf 1997 tot november 2016 actief lid van de Nederlandse Bridge Bond Commissie Leraren opleiding en bridge onderwijs. Met veel enthousiasme brengt zij haar kennis over op bridgers en –docenten.

Dit jaar speelt Pasman waarschijnlijk voor de laatste keer mee in het Wereld Kampioenschap in China en markeert daarmee 35 jaar bridgen in de internationale top.

Orde van Oranje-Nassau
De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste vijf graden zijn: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder. Een benoeming in de zesde graad betekent dat iemand tot lid benoemd is in de Orde van Oranje-Nassau.