AMSTERDAM-AMSTELLAND - Leen Schaap zal zijn werkzaamheden als brandweercommandant per 1 oktober 2019 overdragen aan een opvolger. Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zal op korte termijn de werving starten van een nieuwe brandweercommandant.

Burgemeester Femke Halsema, voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, laat weten dat er onder Leen Schaap veel resultaten zijn geboekt. “Brandpreventie heeft een enorme impuls gekregen, de bedrijfsvoering is verbeterd en de diversiteit binnen de organisatie neemt toe. Hij is er met zijn mensen in geslaagd om de Proeftuinkazerne te realiseren, waar de brandweer op een vernieuwende manier, met maatschappelijke partners ook samenwerkt aan veiligheid in de buurt. Daarmee is de doorbraak in de modernisering van de brandweer gerealiseerd.”

In 2016 werd Leen Schaap aangesteld als brandweercommandant om de modernisering van de brandweer Amsterdam-Amstelland vlot te trekken. De verandering is niet zonder slag of stoot gegaan. Het bestuur van de Veiligheidsregio erkent dat het verzet tegen de modernisering tot een aantal onaangename incidenten heeft geleid, die door het bestuur van de Veiligheidsregio worden afgekeurd. Met stevig leiderschap is er, tegen de stroom in, een aantal belangrijke stappen gezet in het moderniseren van de brandweer.

Volgende fase in de modernisering
De brandweercommandant heeft in de afgelopen jaren veel gerealiseerd, waarbij de nadruk – terecht – lag op het begrenzen. Het bestuur van de Veiligheidsregio constateert dat de volgende fase in de modernisering van de brandweerorganisatie aanbreekt. Een nieuw gezicht, een andere commandant geeft wellicht een nieuwe impuls, een andere dynamiek. Daarom heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Leen Schaap gevraagd plaats te maken voor een nieuwe brandweercommandant.

De heer Schaap betreurt de keuze van het bestuur van de Veiligheidsregio, maar respecteert de beslissing.