AMSTERDAM - In opdracht van WONAM bouwt bouwcombinatie De Nijs - UBA de komende jaren twee imposante woontorens direct aan het nieuwe metro- en busstation van de Noord-Zuidlijn. In de gebouwen zijn ruim 200 huurwoningen voorzien en in de plint komen horeca, retailvoorzieningen, een expositieruimte en werkplekken.

Op de achtergrond zijn de voorbereidingen al ruim een jaar in volle gang en op dit moment wordt het bouwterrein ingericht. In de week van 16 april zijn de graafwerkzaamheden begonnen en in de eerste week van mei wordt er gestart met de heiwerkzaamheden. De officiële start bouw zal op 16 mei worden gevierd met een select gezelschap genodigden. De bouw van PULSE neemt ongeveer 30 maanden in beslag en zal naar verwachting 3e of 4e kwartaal 2020 worden opgeleverd.

Bereikbaarheid en verkeer

Het plangebied bevindt zich in een drukke openbare omgeving. Door de aanwezigheid van scholen zijn er in de omgeving een groot aantal fiets- en wandelbewegingen. Als de metrolijn in gebruik is, neemt het aantal passanten toe tot aanzienlijke aantallen en zodra het busplatform operationeel is, zijn er een groot aantal verkeersbewegingen door autobussen. Om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te waarborgen gedurende de bouwperiode is er een projectspecifiek BLVC-plan opgesteld dat tijdens de bouw ten uitvoer wordt gebracht. Hierin is vastgelegd hoe er tijdens de uitvoering van PULSE wordt omgegaan met de overlast die het project veroorzaakt voor de omgeving en hoe dit wordt gecommuniceerd naar de omgeving.

Communicatie

Het bouwbedrijf stelt alles in het werk om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken en duidelijk te communiceren over de ophanden zijnde werkzaamheden. Daarom worden omwonenden, ondernemers , passanten en overige belanghebbenden tijdens de bouw op verschillende manieren geïnformeerd over de voortgang en de mogelijke impact die dat kan hebben. Eventuele routewijzigingen worden aangegeven door middel van bebording.

Contact

Bouwen in stedelijk gebied is een uitdaging vooral omdat de ruimte beperkt is. Bouwcombinatie De Nijs - UBA is aangesloten bij Bewuste Bouwers en ontvangt graag feedback van u. Heeft u een vraag, een tip of compliment dan kunt u dat kenbaar maken via de website verbeterdebouw.nl. Uw melding komt dan rechtstreeks bij het bouwbedrijf terecht.