AMSTERDAM - Amsterdam is van plan om versneld 2.500 tot 3.000 flexwoningen in de stad te plaatsen. De tijdelijke woningen komen op verschillende locaties in de stad en blijven daar in eerste instantie 10 jaar staan. Daarna verhuizen ze naar een andere plek. We hebben hier een aantal afspraken over gemaakt met het Rijk. Begin 2024 moeten de eerste bewoners hun sleutel krijgen.


De druk op de Amsterdamse woningmarkt is enorm en neemt alleen maar toe. Met de flexwoningen maken we een flinke slag om de mensen die urgent een woning nodig hebben, te huisvesten. De woningen moeten goed in de buurt passen en langer meegaan dan veel bestaande flexwoningen. Daarom moeten ze van goede kwaliteit zijn.

Afspraken Rijk

Amsterdam heeft afspraken gemaakt met het Rijk over de flexwoningen. Een van die afspraken is dat het Rijk voor de eerste 1.000 woningen een bijdrage van maximaal 12 miljoen euro ter beschikking stelt. Ook heeft het Rijk toegezegd ervoor te zorgen dat de flexwoningen na 10 jaar een andere plek krijgen in Amsterdam of daarbuiten. Voor de 1.500 tot 2.000 woningen die hier bovenop komen, zijn we nog in gesprek met het Rijk.

Mogelijke locaties flexwoningen

Op dit moment kijken we voor die eerste 1.000 woningen naar locaties op Strandeiland en in de Gaasperdammerzone. Ook de locaties Appelweg en Riekerpark, die we al bekeken, nemen we mee in deze zoektocht. De komende maanden werken we de details verder uit. Wat we sowieso willen, is dat de tijdelijke woningen van goede en duurzame kwaliteit zijn en een waardevolle toevoeging zijn voor de buurt.

Geen inspraak, wel afspraken

Anders dan bij gewone bouwprojecten is bij de bouw van tijdelijke woningen geen formele inspraak mogelijk. Toch willen we afspraken maken met de buurten en stadsdelen. Bijvoorbeeld over de inpassing van de flexwoningen in de buurt en de doorstroom vanuit de wijk. De woningen zijn bedoeld voor Amsterdammers, waaronder mensen met urgentie, studenten, jongeren, mensen met maatschappelijke beroepen en statushouders.

Hoe nu verder

In samenwerking met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties zullen de locaties verder worden uitgewerkt om tot een gezamenlijk plan te komen. De plannen worden daarna in een Investeringsbesluit (GO-besluit) voorgelegd aan de gemeenteraad.

Flexwoningen

  • Flexwoningen kunnen gemakkelijk gebouwd, kleiner of groter gemaakt worden en zijn simpel te verplaatsen. De woningen worden vaak in de fabriek al opgebouwd.
  • De woningen zijn niet allemaal even groot; de grootte varieert van een studio van 18m² tot een woning van 54 m² met 2 slaapkamers.
  • Het gaat niet om containerwoningen. De woningen zijn duurzaam en herbruikbaar. Zo worden tegenwoordig veel houtmaterialen gebruikt.
  • Bewoners krijgen tijdelijke huurcontracten.