ALMERE - Om de komst van de nieuwe buslijn 69 mogelijk te maken, moet de weg op verschillende plekken in Nieuw-West worden aangepast. Daarom gaan we binnenkort een aantal bomen verplanten en kappen.

Bomen verplaatsen en kappen

In 2016 zijn in de omgeving van het werkterrein 774 bomen geïnspecteerd. Per boom is een zorgvuldige afweging gemaakt wat de beste oplossing is. Van de 774 onderzochte bomen worden 29 bomen verplaatst en 110 bomen gekapt. De inspraak hierover is al geweest en in juni 2017 heeft het stadsdeel de kapvergunningen verleend. 29 bomen die nu op de Meer en Vaart staan worden verplant naar het Keurplein.

De firma Stadshout gaat een deel van het kaphout verwerken tot producten die weer worden teruggegeven aan de buurt. Denk bijvoorbeeld aan zitbankjes.

Werkdagen en -tijden

De kapwerkzaamheden verdelen we over een aantal locaties. Per locatie duren de werkzaamheden één werkdag, met uitzondering van het werk bij Meer en Vaart Noord. Hier duren de werkzaamheden drie werkdagen. De werkzaamheden worden tussen 7.00 en 17.00 uur uitgevoerd. De locaties zijn de volgende:

  • Slotermeerlaan Noord: 19 en 20 februari
  • Slotermeerlaan Zuid: 20 en 21 februari
  • Meer en Vaart tot aan Osdorpergracht: 21 en 22 februari
  • Meer en Vaart nabij kruising Cornelis Lelylaan: 22 en 23 februari
  • Louis Davidsstraat: 26, 27 en 28 februari
  • Laan van Vlaanderen - Anderlechtlaan: 26 februari
  • Anderlechtlaan/Oude Haagseweg: 27 en 28 februari en 1 maart

De planning kan door de weersomstandigheden nog veranderen. Bij storm wordt er niet gekapt. Per locatie zetten we verkeersregelaars in die het verkeer omleiden en, zo nodig, het verkeer kort stilleggen.

Extra werkzaamheden Louis Davidstraat

Op maandag 5 maart 2018 verplaatsen we de ondergrondse afvalcontainers op de Louis Davidstraat ter hoogte van huisnummer 17. Tijdens de uitvoering worden enkele parkeervakken afgezet en is de ventweg van de Louis Davidstraat tijdelijk afgezet. We verwachten deze werkzaamheden in drie werkdagen af te ronden. U kunt dan geen gebruikmaken van de afvalcontainers en de parkeervakken. De afvalcontainers ter hoogte van nummer 33, of op J de Koostraat zijn wel beschikbaar. De ventweg is niet bereikbaar tijdens de uitvoering.