AMSTERDAM - Stadsdeel Oost krijgt sinds een paar jaar het signaal van bewoners dat het aantal recreanten op zonnige dagen in de Bogortuin toeneemt. Naast bewoners van Java-eiland vinden ook andere Amsterdammers en toeristen het een prettige plek om te zwemmen, te barbecueën en van de zon te genieten.

Bewoners hebben het stadsdeel laten weten dat ze plezier beleven aan de levendigheid in de Bogortuin en tegelijkertijd leidt het te vaak tot overlast. In gesprek met de bewoners van de Bogortuin zet stadsdeel Oost zich in om de overlast beheersbaar te maken.

Informatie

In bewonersbrieven en verslagen van buurtbijeenkomsten leest u meer over de knelpunten en ideeën die buurtbewoners hebben. Ook kunt u lezen over de acties die ondernomen worden om de ervaren overlast beheersbaar te maken.