AMSTERDAM - Vanaf vandaag kunnen Amsterdammers in de grotere bibliotheken en op het stadhuis gratis het boek 'Amsterdam en het slavernijverleden' afhalen. Het boek gaat in op de rol van het Amsterdamse stadsbestuur in de wereldwijde slavenhandel en slavernij.


Vorig jaar heeft het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar de rol van het toenmalige stadsbestuur bij de slavenhandel en slavernij. De conclusie van dit onderzoek is dat het Amsterdamse stadsbestuur op grote schaal, langdurig en op veel verschillende manieren hierbij betrokken was. Om dit onderzoek toegankelijk te maken voor alle Amsterdammers is er afgelopen jaar gewerkt aan een publieksvertaling. 'Amsterdam en het slavernijverleden' is vanaf vandaag gratis af te halen.

Wethouder Groot Wassink (Diversiteit): "Wie wij als stad zijn, wordt medebepaald door ons gezamenlijke verleden, het prachtige én het verschrikkelijke. Wij moeten de feiten kennen en niet bang zijn voor het gesprek. Het is dan ook geweldig dat dit boek voor alle Amsterdammers beschikbaar is. Zo kunnen wij de lessen uit het verleden met elkaar delen en doorgeven aan nieuwe generaties."

Amsterdamse stadsbestuurders
De stad Amsterdam deed driehonderd jaar lang mee aan de slavenhandel en slavernij. Het boekje 'Amsterdam en het slavernijverleden' laat onder meer zien hoe belangrijk de rol van Amsterdamse stadsbestuurders was. Diezelfde stadsbestuurders hoorden vaak bij de rijkste koopmannen van onze stad en profiteerden soms enorm van het gedwongen werk van tot slaaf gemaakte mannen, vrouwen en kinderen in de Nederlandse koloniën.

Oost en West
Van oudsher wordt bij de Nederlandse betrokkenheid bij slavernij vooral gedacht aan Suriname en de Caraïbische eilanden ('de West'). Maar in 'de Oost', met name voormalig Nederlands-Indië, zijn ook miljoenen mensen tot slaaf gemaakt, verscheept, verhandeld en ingezet voor onder meer het verbouwen van specerijen.

Verzet en doorwerking
Het boek gaat ook in op het verzet van de tot slaafgemaakten tegen hun onderdrukkers, soms met succes. Verder laat het boek zien hoe racistische denkbeelden – bedacht om de slavernij te rechtvaardigen – doorwerken tot op de dag van vandaag.

Het slavernijverleden leeft
Komende maanden besteedt Amsterdam op veel manieren aandacht aan het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de stad van nu. Zo is op AT5 in opdracht van de gemeente momenteel een reeks documentaires te zien. Daarin gaan scholieren samen met experts in de stad op zoek naar sporen van het slavernijverleden https://www.at5.nl/artikelen/209168/het-slavernijverleden-van-amsterdam.

Verder is afgelopen week ook de verkenning naar een nationale museale voorziening slavernijverleden aan het college overhandigd. Een belangrijke stap in het proces naar een museale voorziening. Het college komt in het najaar met een reactie op de verkenning.

Zie voor een overzicht van alle activiteiten www.amsterdam.nl/slavernijverleden. Daar staat ook een pdf-versie van het boek 'Amsterdam en het slavernijverleden' en de locaties waar het boek is af te halen.