AMSTERDAM - Vandaag, 24 juni 2022, heeft Charles Urbanus de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Sofyan Mbarki. Hij krijgt de gemeentelijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor het Amsterdamse topsportbeleid.


Urbanus zette zich na zijn internationale loopbaan als tophonkballer in voor de sportieve en persoonlijke ontwikkeling van honderden talenten in vele takken van sport, was nauw betrokken bij het ontstaan van de Cruyff Academy en bij de ontwikkeling van de Hogeschool van Amsterdam tot 'Topsport Academy van Amsterdam'. Daarnaast onderhandelde hij met nationale en internationale sportbonden en koepelorganisaties over het organiseren van belangrijke topsportevenementen naar Amsterdam.

In 1998 was hij mede-initiatiefnemer van Topsport Amsterdam, in 2009 zorgde hij met zijn team voor de accreditatie als Centrum voor Topsport en Onderwijs, het huidige Team NL Centrum. Met 275 atleten en 18 nationale trainingsprogramma's is dit inmiddels na Papendal het grootste nationale trainingscentrum van Nederland. Ook stond Urbanus in 2017 aan de basis van het Amsterdam Institute of Sport Science.

Vanwege zijn jarenlange inzet voor de ontwikkeling van topsport in Amsterdam ontvangt Charles Urbanus de Frans Banninck Cocqpenning.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.