AMSTERDAM - Vanaf half mei is het in de oude binnenstad van Amsterdam niet langer toegestaan om op straat te blowen. Dit moet de overlast van drugsgebruik in de openbare ruimte door met name toeristen en dagjesmensen terugdringen. Ook wordt het alcoholverkoopverbod aangescherpt. Op tijden dat het verkoopverbod geldt, moeten winkels de alcoholhoudende dranken afschermen of verwijderen. Tot slot worden de sluitingstijden voor horeca en prostitutie vervroegd, zodat bewoners meer rust krijgen in de late nacht. Vanaf deze week worden de nieuwe maatregelen voor inspraak voorgelegd aan bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Zij hebben vier weken de tijd om te reageren. Na het verwerken van deze reacties worden de maatregelen in de gemeenteraad besproken en nog voor de zomer van kracht in het kerngebied van de Wallen.

De maatregelen zijn onderdeel van het vorig jaar aangekondigde pakket om de drukte en overlast op de Wallen tegen te gaan. Bewoners van de oude binnenstad hebben structureel en buitensporig veel last van de drukte en overlast door massatoerisme en middelenmisbruik in de openbare ruimte. De aanwezigheid van toeristen trekt bovendien veel straatdealers aan die op hun beurt voor criminaliteit en onveiligheid zorgen. Vooral 's nachts kan de sfeer grimmig worden; veel mensen zijn onder invloed en blijven lang rondhangen. Dit gaat ten koste van de nachtrust van de bewoners en van de leefbaarheid en veiligheid van de hele buurt.

De maatregelen komen bovenop al bestaande maatregelen om de overlast te beperken. Zo zet de gemeente in dit gebied al hosts in, is bij drukte sprake van eenrichtingsverkeer en kunnen delen van de Wallen worden afgesloten bij topdrukte. Ook geldt er een verbod op consumptie van alcohol in de openbare ruimte en zijn er extra maatregelen getroffen tegen straatdealers.

Blowverbod

Het verbod op gebruik van softdrugs in de openbare ruimte moet de overlast verminderen. Het college gaat daarnaast onderzoeken of een afhaalverbod voor softdrugs van 16.00 uur tot 01.00 uur van donderdag tot en met zondag juridisch haalbaar en handhaafbaar is. Als de overlast niet voldoende afneemt met het blowverbod, zal er ook worden gekeken naar de mogelijkheden om blowen op terrassen bij coffeeshops in het gebied te verbieden.

Alcoholverkoopbeperkingen

Op de Wallen gelden nu al beperkingen aan de verkoop van alcohol door winkels, cafetaria's en slijterijen. De verkoop van alcohol is verboden vanaf 16:00 uur op donderdag t/m zondag. Deze maatregel zal voor onbepaalde tijd gaan gelden en wordt vanaf half mei aangescherpt. De alcoholhoudende drank moet op de tijden dat het alcoholverkoopverbod geldt afgeschermd of uit de winkel verwijderd worden.

Aangepaste sluitingstijden

Eerder kondigde het college al aan de sluitingstijden van horeca en prostitutie in het weekend te beperken. In de nieuwe situatie moeten horecazaken, waaronder cafés, restaurants en seksinrichtingen met horecavergunning op vrijdag en zaterdag hun deuren om 2:00 uur sluiten. Nu is dat om 3:00 of 4:00 uur. Prostitutiebedrijven mogen tot 3:00 uur openblijven; nu is dat tot 6:00 uur. Voor de spreiding van de drukte wil het college nu ook een 'venstertijd' voor alcoholschenkende horeca invoeren. Dat betekent dat er vanaf 1:00 uur 's nachts geen bezoekers meer naar binnen mogen. Omdat dit niet werkt als de terrassen nog open zijn, wil het college daarnaast dat de terrassen in de zomermaanden om 01:00 uur sluiten (nu 02:00 uur). De nieuwe sluitingstijden gaan op 1 april in.

Meer informatie over de inspraakmogelijkheden is te vinden via de www.amsterdam.nl/aanpak-binnenstad/