AMSTERDAM - De steun aan de Amsterdamse freelance danssector krijgt een blijvend karakter. De gemeente verlengt de subsidieregeling Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans (SED) met ruim 90.000 euro tot 15 oktober 2020 in samenwerking met Cultuur+Ondernemen en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Met ingang van 2021 wordt de subsidieregeling ondergebracht bij het AFK. Het college van B&W heeft hier op voordracht van wethouder Meliani (Kunst en Cultuur) vandaag mee ingestemd.

Uit de jaarlijkse evaluatie door Cultuur+Ondernemen blijkt dat het aantal aanvragen door de freelance danssector vaak het budget overtreft. Ook kan de danssector in Amsterdam door deze regeling een veelheid van repetitieruimtes gebruiken, waarbij tussen dansers samenwerkingsverbanden ontstaan om deze ruimtes zo efficiënt mogelijk te kunnen huren. Van verschillende organisaties ontving Cultuur+Ondernemen regelmatig positieve signalen over deze regeling. Daarom zal de regeling met ingang van het nieuwe Kunstenplan per 2021 onder worden gebracht bij het AFK.