AMSTERDAM - Het Amsterdams stadsbestuur zet de bewoner op één en werkt aan een binnenstad waar Amsterdammers weer graag komen. De komende jaren werken verschillende onderdelen van de gemeente intensief samen aan een open binnenstad van betekenis voor stad en land, met extra aandacht voor wonen, cultuur, vergroening en een ander soort bezoekerseconomie.

Draagvlak
De coronacrisis maakt duidelijk zichtbaar dat een lokale economie die zich voornamelijk richt op bezoekers onwenselijk en kwetsbaar is. Gesprekken met vele belanghebbenden hebben afgelopen maanden geleid tot breed gedragen overeenstemming over wat voor binnenstad we dan wél samen willen. Dat heeft geleid tot een nieuw uitvoeringsprogramma dat vandaag verzonden is aan de Amsterdamse gemeenteraad.

In deze Aanpak Binnenstad staan 88 korte- en lange termijn maatregelen die moeten leiden tot meer verschillende functies in het gebied. Zo wordt gewerkt aan de herinrichting van het Sint Annenkwartier en ondervindt de Bloemenmarkt een transformatie. De gemeente wil via het vastgoed meer invloed op het aanbod in het centrum. De recente aankoop van café het Mandje door de NV Zeedijk is een goed voorbeeld van. Ook de beheersing van de drukte en overlast blijft een prioriteit. Daarom wordt op de Wallen een wijksteunpunt geopend en wordt verkend of de alcoholverkoop in overlastgebieden aan banden kan worden gelegd.

Samen
De gemeente blijft ook de komende jaren in gesprek met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, de culturele sector en nieuwe bondgenoten. Zodat tijdens het 750-jarig jubileum van Amsterdam aan Amsterdammers én aan bezoekers al een zichtbaar en merkbaar verbeterde binnenstad getoond kan worden.