AMSTERDAM - Het Binnenstad Offensief - de samenwerking tussen handhaving en politie tegen overlast en criminaliteit in de drukste delen van de binnenstad – is nu ruim negen maanden bezig.

De cijfers van juni tot en met augustus laten zien dat de criminaliteit daalt en dat de overlast hoog blijft. Toch geven bewoners aan de aanwezigheid van handhaving en politie erg op prijs te stellen; 88% van de ondervraagden vindt het een (zeer) goed initiatief.

De cijfers van juni tot en met augustus dit jaar laten onder andere het volgende zien:

  • De criminaliteit (straatroof en zakkenrollerij) daalde.
  • Het aantal incidenten met (nep)drugs steeg vanwege de extra inzet op dit delict.
  • Het aantal boetes op overlast en strafbare feiten steeg met bijna 25 procent ten opzichte van het aantal boetes in dezelfde periode vorig jaar.
  • Bewoners ervaren nog steeds veel overlast. Dat zien we ook terug in het stijgende aantal meldingen bij de gemeente.
  • Bijna de helft van de geënquêteerde bewoners geeft aan dat de leefbaarheid sinds 2016 achteruit is gegaan. Vooral de overlast veroorzaakt door rommel en afval op straat en overlast door groepen toeristen is groot.
  • Om verkeersoverlast aan te pakken zijn acties gehouden op plekken waar veel overlast is. De meeste boetes zijn uitgeschreven voor foutparkeren, laden en lossen, het rijden in een voetgangersgebied en het rijden tegen de richting in. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zijn bijna 50% meer boetes uitgeschreven voor dit type overtredingen. Ook zijn er acties gehouden op (fiets)taxi’s en scooters.
  • Er is extra gehandhaafd op verkeerd aangeboden afval. Er zijn bijna 34% meer boetes uitgeschreven dan in dezelfde periode vorig jaar. Ondernemers, bezoekers en bewoners zijn daarnaast aangesproken op overlast die ze veroorzaken door hun afval niet goed aan te bieden.

Start van hosts in het Wallengebied

Bewoners ergeren zich aan grote groepen toeristen. Sinds september zijn er in het Wallengebied hosts om de bezoekers welkom te heten, te informeren over regels en om overlastgevend gedrag te voorkomen.

Hoe verder?

Ook na 1 oktober blijft het Binnenstad Offensief actief. Zoals eerder gemeld gaat het team door op 2/3 van de oorspronkelijke sterkte (bijna 100 FTE). De gemeente, Politie en OM maakten deze keuze onder andere omdat de winterperiode iets rustiger is dan de zomer, omdat er andere prioriteiten in de stad zijn waar de inzet nodig is, waaronder het Donkere Dagen Offensief, en omdat er in het kader van Stad in Balans andere maatregelen zijn en worden getroffen om de negatieve gevolgen van drukte tegen te gaan.

Meer lezen?