AMSTERDAM - In 2016 zijn 5927 Amsterdammers met een bijstandsuitkering weer aan het werk gegaan. Dat is veel meer dan de doelstelling van 4200. Daarnaast zijn er 6919 werkloze jongeren begeleid naar een opleiding of naar werk. Ook zijn in 2016 ongeveer 4500 langdurig werkloze Amsterdammers geholpen bij het vinden van vrijwilligerswerk of zinvolle dagbesteding.  Wethouder Vliegenthart (Sociale Zaken): “Je ziet dat onze aanpak werkt. Door aan te sluiten bij de kansen en mogelijkheden van mensen kunnen we ze beter begeleiden.” 

Bij de ondersteuning van Amsterdammers zonder werk probeert de gemeente zoveel mogelijk aan te sluiten bij de kansen en mogelijkheden die mensen hebben. Waar vroeger de kortste weg naar werk leidend was, zoekt de gemeente nu naar maximaal maatschappelijk rendement. Dat betekent dat medewerkers van de afdeling Werk meer maatwerk leveren. Vliegenthart: “Niet voor iedereen is een betaalde baan een reële mogelijkheid. Maar ook die mensen laten we niet los. Je kunt in Amsterdam ook op andere manier waardevol zijn en meedoen.” In 2016 zijn in de aanpak ‘meedoen werkt’ ruim 4500 mensen geholpen met het vinden van vrijwilligerswerk of een andere goede dagbesteding.

Geen werk zonder loon In Amsterdam wordt bij de begeleiding van mensen zonder werk bewust geen gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheden om werkzoekenden te laten werken met behoud van uitkering. Amsterdam kent géén verplichte tegenprestatie en de re-integratietrajecten die worden ingezet zijn zo ingericht dat het leren voorop staat. Een commissie met onder meer vertegenwoordigers van de FNV houden daar op verzoek van de gemeente extra toezicht op. “We laten in Amsterdam zien dat het helemaal niet nodig is om mensen te verplichten tot zinloze arbeid of  werk te laten doen waar geen salaris tegenover staat”, aldus Vliegenthart