AMSTERDAM - In gebied Gaasperdam en Driemond helpt het gebiedsteam bij het opzetten van 5 bewonersplatforms voor de wijken Holendrecht, Reigersbos, Gein, Nellestein en het dorp Driemond.

De bewonersplatforms zullen bestaan uit een tiental bewoners die een dwarsdoorsnede zijn van de betreffende wijk. Bewoners die namens hun buurt met het stadsdeel en andere organisaties spreken over alles wat nodig is voor hun buurt, die meedenken en gevraagd en ongevraagd advies geven.

De aftrap was in Nellestein. Op maandagavond 8 mei was de voorbereidende bijeenkomst waarbij 14 bewoners zich hebben aangemeld voor het platform. We zijn erg blij met de fantastische opkomt en het resultaat.