AMSTERDAM - Nu de lente alles buiten weer laat groeien en bloeien krijgt u misschien wel een goed idee voor uw buurt. Een idee waar de buurt van opknapt, waardoor het gezelliger wordt, veiliger of gemakkelijker om elkaar te ontmoeten. U kunt hiervoor een subsidie Bewonersinitiatieven aanvragen. Groepen bewoners, ondernemers of maatschappelijke organisatie kunnen een subsidie Maatschappelijke Initiatieven aanvragen.

U kunt nu subsidie aanvragen voor plannen die u in de tweede helft van 2017 wilt uitvoeren.

Bewonersinitiatieven

Bedragen tot € 500,- kunt u het hele jaar door aanvragen bij de Huizen van de Wijk.

Hogere bedragen (met een maximum van € 5.000,- per activiteit) kunt u aanvragen op deze website. Uw aanvraag moet vóór 15 mei 2017 binnen zijn.

Aanvraag subsidie bewonersinitiatieven in Noord

Als u hulp wilt bij het indienen van een aanvraag, of het uitwerken van uw idee tot plan, kunt u terecht bij de participatiemedewerkers in de Huizen van de Wijk De Meeuw, Waterlandplein, De Banne en De Evenaar. Zij staan u graag te woord.

Maatschappelijke initiatieven

Bij een maatschappelijk initiatief neemt een groep bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, zelf het heft in handen om grote en kleine maatschappelijke problemen op te lossen. Bijvoorbeeld door het opzetten van een buurtvereniging, het gezamenlijk onderhouden van een stuk groen in de wijk of gezamenlijk de schouders zetten onder een ander knelpunt. De gemeente is blij met dit soort initiatieven en laat zich graag uitdagen door initiatiefnemers.

Ook subsidie voor maatschappelijke initiatieven kunt u aanvragen op deze website. Uw aanvraag moet voor 1 mei 2017 binnen zijn.