AMSTERDAM - Sixhaven, het gebied rond de Tolhuistuin, de Willemsluizen en de buurt IJplein-west, blijft voor nu groen. De komende tijd gaat de gemeente samen met de buurt het groene karakter van het gebied versterken. Bewoners kunnen met ideeën komen voor de invulling hiervan. Het groen houden van Sixhaven was een sterke wens van de bewoners.


Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling): "De coronacrisis heeft opnieuw laten zien hoe belangrijk groen in de eigen omgeving is. Ik ben daarom blij dat we het groen in Sixhaven gaan versterken. Als gemeente leggen we geen blauwdruk op, maar gaan we aan de slag met de wensen en ideeën van bewoners en ondernemers uit de omgeving. Zij weten het beste wat het gebied nodig heeft."

Het gebied rond de Willemsluizen is op dit moment tijdelijk in gebruik met activiteiten voor en door de buurt, onder de naam 'Buurthaven'. Zo is er een moestuinschool, een hondenspeeltuin, een kindertimmerwerkplaats, een rijdende koffiekar en een 'Gallische tafel', een grote halfronde tafel waaraan bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ieder jaar zijn er zogenaamde 'havenevenementen', voor en door de buurt, met workshops en andere activiteiten. Om deze tijdelijke activiteiten mogelijk te maken heeft de gemeente het gebied minimaal ingericht. Nu de plannen voor het metrostation en de gebiedsontwikkeling bij Sixhaven voorlopig niet doorgaan, kan de gemeente samen met de buurt de inrichting van het gebied verder vormgeven.

Samen stad maken
Hoe het versterken van het groen vorm krijgt, ligt nog niet vast. Dit is sterk afhankelijk van de wensen en ideeën van de bewoners hierover. Dit is een van de voorbeelden van 'samen stad maken', een van de uitgangspunten uit de Omgevingsvisie 2050. De gemeente wil met 'samen stad maken' bereiken dat het gemakkelijker wordt voor Amsterdammers om mee te praten over de ontwikkeling van hun buurt en dat er meer ruimte komt voor eigen initiatief van bewoners. De gemeente heeft een ondersteunende rol in het proces en stelt voor de komende jaren budget beschikbaar.

Tolhuistuingebied
Ook de inrichting van het Tolhuistuingebied, dat grenst aan Sixhaven, hangt sterk af van de komst van metrostation Sixhaven en de voetgangerstunnel tussen Centraal Station en Noord. Daarom worden voor dit gebied voorlopig ook geen nieuwe plannen gemaakt. Wel wordt de fiets- en voetgangersroute van en naar de pont verbeterd, en komen er meer fietsparkeerplaatsen. Ook kijkt de gemeente naar het verbeteren van de zichtbaarheid van en de toegang tot de Tolhuistuin.