AMSTERDAM - In de H-buurt hebben bewoners meegedacht over oplossingen om het verkeerd aanbieden van grofvuil tegen te gaan. Grofvuil is afval dat niet in de vuilniszak past en dat gemeente elke week op een bepaald tijdstip komt ophalen. De groep bewoners stelde voor om een bord te plaatsen met daarop het tijdstip waarop het grofvuil kan worden aangeboden. Het bord wordt als proef op een aantal plekken in Zuidoost neergezet. Als het op die plekken schoner wordt, kunnen de borden ook op andere locaties komen.

Grofvuil wordt vaak op verkeerde tijdstippen neergezet bij ophaalplekken in ons stadsdeel. Daardoor ligt er op dit soort plekken vaak afval in de openbare ruimte. Bewoners in de H-buurt dachten dat een duidelijk bord zou helpen. Ze adviseerden medewerkers van het stadsdeel over hoe zo’n bord eruit moet komen te zien. Een belangrijke tip van bewoners was om de tekst ook in het Engels te vermelden. Want veel bewoners in de Bijlmer spreken en/of lezen geen Nederlands.

Ook op andere plekken in Zuidoost

Stadsdeelbestuurder Urwin Vyent onthulde het eerste bord op vrijdag 8 december in Haardstee. Het stadsdeel gaat zo’n bord ook plaatsen op afhaalplekken voor grofvuil in Holendrecht en in de D-, de E-, de F- en de G-buurt. Daarnaast gaat het stadsdeel controleren of het plaatsen van de borden daadwerkelijk tot gedragsverandering leidt. Want het doel is om met elkaar te komen tot schone buurten in Zuidoost.