AMSTERDAM - Er komt geld voor 32 buurten in Noord, Zuidoost en Nieuw-West. In de komende jaren worden deze buurten flink opgeknapt.

In 2017 en 2018 wordt € 3 miljoen geïnvesteerd in verbetering van het woon- en leefklimaat in deze buurten en €500.000 in de aanpak van speelplekken. In de geselecteerde buurten gaat de gemeente de komende jaren samen met bewoners, corporaties en overige partijen aan de slag. Per stadsdeel en buurt kunnen de verbeteringen sterk verschillen omdat gekeken wordt naar de maatregelen die per buurt belangrijk zijn.

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden in deze buurten bestaan onder andere uit:

  • Verbeteren en toevoegen van woningen die aan de huidige normen voldoen op gebied van onder andere energiezuinigheid, duurzaamheid en veiligheid
  • Verbeteren van de woon- en leefomgeving door het opknappen van de openbare ruimte en infrastructuur
  • Verbeteren van sociale voorzieningen in de buurten
  • Verbeteren van de sociaal-economische positie van de buurten en hun bewoners

Nieuw-West

In Nieuw-West wordt bijvoorbeeld een verouderde speelplek aan de Paul Scholtestraat aangepakt die nu amper gebruikt wordt. Ook wordt de omgeving flink verbeterd, worden complexen in de buurt gerenoveerd. De straat in de Jan de Louterstraat wordt vernieuwd.

Zuidoost

In Zuidoost wordt in samenhang met de renovatie van metrostation Bullewijk de directe omgeving door het stadsdeel opgeknapt. In het viaduct onder het metrostation en aan de gevels van flat Hakfort en basisschool de Rozemarijn wordt kunst gehangen en het Dasgebouw wordt getransformeerd in een wooncomplex voor jongeren, starters en studenten.

Noord

In Banne Noord wordt de openbare ruimte opgeknapt. Woningen worden verduurzaamd en er wordt een sportzone geplaatst op het Parlevinkerplein. De sportzone is eerder dit jaar getest en het bleek een geliefde plek om te sporten en spelen en zorgde voor een sociale ontmoetingsplek.