AMSTERDAM - Sinds de Noord/Zuidlijn is gaan rijden is het OV netwerk ingrijpend veranderd. In Noord en Nieuw-West blijken op een aantal plaatsen verbeteringen nodig te zijn. Daarom voert de gemeente per april een aantal veranderingen door.

De gemeente en GVB onderzoeken intussen waar en op welke manier we de bus- en tramlijnen nog meer kunnen verbeteren. In de loop van 2019 volgt nog een uitgebreide evaluatie van het lijnennet.

Aanpassingen in Noord
Als proef zal buslijn 36 tot eind 2019 pas om 24.00 uur stoppen met rijden in plaats van 20.00 uur nu. Hiermee wil GVB bereiken dat bijvoorbeeld bezoekers van patiënten in het BovenIJ ziekenhuis tot laat in de avond een verbinding hebben. De route van lijn 36 wordt bovendien verlegd van Olof Palmeplein naar Amerbos, zodat ook die wijk een verbinding heeft met het ziekenhuis en de bus voor het ziekenhuis stopt. In oktober vorig jaar deed de GVB ook al een aanpassing. De aanleiding was dat er klachten waren over overvolle lijnen 34 en 35 in de ochtendspits. Door extra lange bussen in te zetten werden die klachten verholpen.

Aanpassingen in Nieuw-West
Buslijn 21, die van Geuzenveld naar CS rijdt, gaat vaker rijden in de ochtendspits. Er komt één bus extra in de dienstregeling, zodat het aantal zit- en staanplaatsen met 8 procent toeneemt. Er rijdt dan elke 5,5 minuut een bus aan de oostkant langs de wijk de Eendracht richting CS. Buslijn 249 zal dan niet meer rijden. De bus die beschikbaar komt door het opheffen van lijn 249 wordt ingezet op lijn 21.

Een beperkt aantal reizigers heeft hierdoor een extra overstap en enkele minuten meer reistijd, maar zo’n 200 reizigers hebben voordeel van de toegenomen zit- en staanplaatsen. De scholen waar buslijn 249 langs rijdt, zijn al op de hoogte van de wijzigingen. Reizigers krijgen de komende weken informatie over wat er voor hen verandert.