AMSTERDAM - Vandaag, 23 februari 2023, is Lambert (Bert) Verveld benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau tijdens zijn afscheid als voorzitter van het college van bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Verveld ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Touria Meliani.


Verveld is sinds 2015 voorzitter van het college van bestuur van AHK. Bij zijn aantreden stond het onderzoek in en naar de kunsten (artistic research) grotendeels in de kinderschoenen. Verveld zocht succesvol de samenwerking met andere kunsthogescholen en ontplooide samen initiatieven voor discipline overstijgend onderzoek, onder andere via het landelijke Lectorenplatform 'Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie'

Verveld heeft zich daarnaast ingezet voor een fysieke plek voor onderzoek en innovatie. Met het vestigen van enkele nieuwe onderdelen van de AKH op het Marineterrein hebben interdisciplinair onderzoek en innovatie een zichtbare plek in de stad gekregen, van waaruit onderzoek rond bijvoorbeeld circulair bouwen, virtual reality toepassingen, erfgoed en kunsteducatie met een breder publiek kan worden gedeeld. Daarnaast heeft Verveld ook substantiële (Europese) subsidies binnengehaald voor breed samengestelde onderzoeksconsortia.

Tot slot heeft Verveld zich ingezet voor studentenwelzijn binnen het kunstonderwijs en zorgde hij ervoor dat diversiteit en inclusie hoog op de agenda kwamen.

Vanwege zijn bijdrage aan het kunstonderwijs in Nederland is hij nu benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.