AMSTERDAM - De Bijlmer bestaat 50 jaar. Voldoende aanleiding voor de Bestuurscommissie Zuidoost om daar de volgende, beeldvormende, vergadering aan te wijden. Deze keer op dinsdag 16 mei in de Plaza van het stadsdeelkantoor. Iedereen is van harte welkom. De bestuurscommissie is vooral nieuwsgierig naar uw ideeën over de volgend jaar te organiseren festiviteiten voor 50 jaar Bijlmer.

Verder op het programma: ‘Bewoners aan het woord’ en ruimte voor het stellen van vragen en deelname aan het gesprek.

Ogen en oren van de stad

De Bestuurscommissie Zuidoost vergadert sinds herfst 2016 op locatie. Steeds zoveel mogelijk verspreid over het stadsdeel. Bedoeling: bewoners nog meer gelegenheid geven om mee te praten en hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Daarmee geeft de bestuurscommissie invulling aan het begrip ‘ogen en oren van de stad’.

Maandelijks

De bestuurscommissie bestaat uit een algemeen bestuur (AB). Vanuit hun midden wordt een dagelijks bestuur (DB) gekozen. Het AB houdt maandelijks een openbare vergadering. In de regel bestaat deze achtereenvolgens uit een beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend deel. Voortaan is dus het beeldvormende deel op locatie. De oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen worden nog wel standaard en regelmatig in de raadzaal van het stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein gehouden. Het AB telt dertien leden. Meer weten? Kijk op www.amsterdam.nl/zuidoost.

Tijd en locatie

Datum: dinsdag 16 mei 2017
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Plaza, stadsdeelkantoor Zuidoost, Anton de Komplein 150, Amsterdam