AMSTERDAM - Ontevreden over de reactie van het stadsdeel op uw klacht? Dan kunt u dit voorleggen aan de Ombudsman Metropool Amsterdam Zijn naam: Arre Zuurmond. Wat doet hij precies? Met welke vragen, klachten of andere zaken kunt u bij hem terecht? En wat doet hij hiermee? Hij vertelt het graag tijdens de volgende, beeldvormende, vergadering van de bestuurscom­missie Zuidoost op locatie. Deze keer op dinsdag 18 juli in Buurthuis Holendrecht, Holendrechtplein 38 van 19.00 - 21.00 uur. Verder op het programma: ‘bewoners aan het woord’. Ook is er volop ruimte voor het stellen van vragen en deelname aan het gesprek. U bent van harte welkom!

Ogen en oren van de stad

De Bestuurscommissie Zuidoost vergadert sinds herfst 2016 op locatie. Steeds zoveel mogelijk verspreid over het stadsdeel. Bedoeling: bewoners nog meer gelegenheid geven om mee te praten en hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Daarmee geeft de bestuurscommissie invulling aan het begrip ‘ogen en oren van de stad’.

Maandelijks

De Bestuurscommissie Zuidoost bestaat uit een algemeen bestuur (AB). Vanuit hun midden wordt een dagelijks bestuur (DB) gekozen. Het AB houdt maandelijks een (openbare) vergadering. In de regel bestaat deze achtereenvolgens uit een beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend deel. Voortaan is dus het beeldvormende deel op locatie. De oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen worden nog wel standaard en regelmatig in de raadzaal van het stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein gehouden. Het AB telt dertien leden. Meer weten? www.amsterdam.nl/zuidoost.