AMSTERDAM - De gemeenteraad van Amsterdam stemde op 28 juni in met de Overstapregeling voor eeuwigdurende erfpacht. Erfpachters met een woning kunnen per 1 oktober 2017 vrijwillig overstappen.

Geen onzekerheid meer over erfpachtkosten door de onvoorspelbaarheid van de markt, dat is de achterliggende gedachte bij de hervorming van het stelsel. Erfpachters (en toekomstige kopers van hun woning) weten waar ze aan toe zijn.

Het eerste voorstel van het college lag deze winter ter inspraak. Bijna 7000 mensen spraken in. Het voorstel werd op diverse punten aangepast en voor veel erfpachters werd het aantrekkelijker om over te stappen.

Erfpachters

De Overstapregeling geldt voor alle erfpachters met een woning. Zij kunnen ervoor kiezen om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Deze overstapregeling geldt niet voor eigenaren van commercieel en maatschappelijk vastgoed.

In de rekentool kunt u berekenen wat eeuwigdurende erfpacht kost. Vanaf 1 oktober 2017 kunt u via het Overstapportaal een aanbieding (offerte) aanvragen.

Andere besluiten eeuwigdurende erfpacht

De gemeenteraad heeft ook ingestemd met het nieuwe beleid grondwaardebepaling voor bestaande erfpachtrechten en met het aanvullend beleid voor bestaande erfpachtrechten. Kijk voor informatie hierover op www.amsterdam.nl/erfpacht.

Geen referendum

Op 28 juni won de gemeente een kort geding, aangespannen door Koen de Lange (Seba), over het besluit van het college, in navolging van het advies van de referendumcommissie, om geen referendum te houden. Koen de Lange verzocht de rechter om de gemeente te dwingen de Overstapregeling in de gemeenteraad te behandelen sámen met een voorstel voor een referendum. De rechter oordeelde dat het verzoek van Koen de Lange niet kon worden gehonoreerd en gaf aan dat de eerder door Seba opgehaalde handtekeningen in tijd zijn gebonden, en daarom nu niet meer geldig. Daarnaast gaf de rechter aan dat er geen sprake is van een 'soortgelijk besluit', hetgeen destijds een voorwaarde was.