AMSTERDAM - Het college van B en W heeft een besluit genomen over de eerste locaties waar vluchtelingen uit Oekraïne voor de termijn van 1 tot 3 jaar kunnen worden opgevangen. Op dit moment vindt de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne voornamelijk plaats in hotels en hostels. Deze locaties zijn niet geschikt voor opvang voor de lange termijn. De gemeente heeft vier locaties gevonden die geschikt zijn bevonden voor de langere termijn. En een negental locaties waar de geschiktheid onderzocht zal worden.

De locaties Sportpark de Melkweg in stadsdeel Noord en Plantage Muidergracht in stadsdeel Centrum zijn geschikt als mogelijke locaties en worden verder onderzocht. Een derde locatie ligt op grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel, de gesprekken over deze locatie lopen nog. De kavel F-Parnas aan de Zuidas is voorlopig afgevallen.

Sportpark de Melkweg en Plantage Muidergracht

Het parkeerterrein van Sportpark de Melkweg in Noord is geschikt bevonden om tijdelijke woonruimte te bouwen die plaats kan bieden aan 276 vluchtelingen uit Oekraïne tot maximaal 2025. Het sportpark wordt op dit moment beperkt gebruikt en krijgt in de toekomst een functie als sportvoorziening voor de realisatie van Haven-Stad.

De volgende stap in dit proces is de verdere uitwerking van de plannen. Er vindt op korte termijn overleg plaats met het Rijk over de financiering en er wordt verder onderzoek gedaan naar de concrete ontwikkeling. Als ook deze stappen worden gezet, kunnen er in het derde kwartaal van dit jaar vluchtelingen worden opgevangen op Sportpark de Melkweg. Er wordt nog onderzocht of het totaal van 276 opvangplekken met 130 plekken kan worden uitgebreid: deze plekken zouden kunnen worden gerealiseerd in de groenstrook aan de rand van het sportpark.

Op de locatie Plantage Muidergracht is ruimte voor 80 vluchtelingen uit de Oekraïne voor de duur maximaal drie jaar. Op dit moment worden er op deze locatie 80 ongedocumenteerde vluchtelingen opgevangen die onderdeel zijn van de LVV-pilot. De vluchtelingen uit Oekraïne kunnen terecht aan de andere zijde van het gebouw. Ook voor deze locatie geldt dat er op dit moment verder onderzoek wordt gedaan.

Locatie Kavel F-Parnas


Het college heeft besloten om de locatie aan de Zuidas op dit moment niet verder te onderzoeken als mogelijke locatie. De locatie wordt op dit moment namelijk ook onderzocht als mogelijke locatie voor bewegingsonderwijs voor scholen in de nabije omgeving.

Vooronderzoek naar negen andere locaties

Naast de vier locaties die in een vergevorderd stadium zijn, heeft het college de opdracht gegeven om een vooronderzoek naar negen andere locaties te starten, waar vluchtelingen terecht kunnen voor een periode van één tot drie jaar. Het gaat om een vooronderzoek om te bepalen of de locaties mogelijk geschikt zijn als opvanglocatie. De locaties zijn:

  1. Buitenruimte voormalig Slotervaart-ziekenhuis, tijdelijke huisvestiging in stadsdeel Nieuw-West
  2. Lutkemeerpolder Voorzieningenkavel, tijdelijke huisvesting in stadsdeel Nieuw-West
  3. Sportpark Sloten West, tijdelijke huisvesting in stadsdeel Nieuw-West
  4. Kavel Alfa driehoek, hoek Zekeringsstraat/Contactweg, tijdelijke huisvesting in Havenstad
  5. Voormalig gemeentewerf Schinkelhaven, tijdelijke huisvesting in stadsdeel Nieuw-West
  6. John M. Keynesplein, tijdelijke huisvesting in stadsdeel Nieuw-West
  7. P+R Zeeburg II en/of III, tijdelijke huisvesting in stadsdeel Oost
  8. Flanken Gaasperdammertunnel, tijdelijke huisvesting in stadsdeel Zuid-Oost
  9. Kauwgomballenkwartier, tijdelijke huisvesting in stadsdeel Oost.

De locaties moeten voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals minimaal 100 opvangplekken, redelijke kosten en beschikbaarheid op korte termijn voor één tot drie jaar. De resultaten van dit vooronderzoek worden in juli door het college besproken.