AMSTERDAM - Het college B en W stemt in met de start van de procedure om het IJplein in AmsterdamNoord aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Het IJplein staat bekend om de bijzondere architectuur en is uniek omdat het tussen 1980 en 1987 in nauw overleg met de bewoners en het gerenommeerde bureau O.M.A. van architect Rem Koolhaas tot stand is gekomen.


Typerend aan het IJplein is dat de bouwblokken zo zijn opgezet dat zoveel mogelijk mensen vanuit hun woning het IJ kunnen zien. De wijk is samen met de bewoners op detailniveau ontworpen, tot aan het planten van bomen en het gebruik van materialen en kleuren.

Wethouder Touria Meliani (Monumenten en Archeologie): “Het IJplein was een vernieuwend project, met een enorme betrokkenheid van de bewoners. Dat zie je nog altijd terug in het gebied, aan het vele groen en aan de kenmerkende witte woonblokken. Ook vanaf de overkant van het IJ springen die woonblokken direct in het oog.”

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening): Het aangezicht van de noordoever van het IJ is de afgelopen jaren sterk veranderd, en ook in de toekomst wordt er nog veel gebouwd, waardoor het gebied zich verder ontwikkelt. Daarom is het belangrijk dat we waardevolle stukken stad koesteren. Door de procedure te starten waarmee het IJplein de status beschermd stadsgezicht krijgt, behouden we de bijzondere kenmerken van het plein voor de toekomst en zorgen we ervoor dat de oude en nieuwe stad elkaar versterken.”

De aanvraag tot de aanwijzing van gemeentelijk beschermd stadsgezicht is gedaan door de VvE ’t IJ. De aanwijzing zou voor het IJplein onder andere betekenen dat sloop, nieuwe bebouwing, optoppen van bestaande huizen en aanpassingen in de openbare ruimte worden beoordeeld in relatie tot de cultuurhistorische waarde van het gebied. Het voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marit van Kooij, woordvoerder van wethouder Meliani via 06 – 5799 3418.