AMSTERDAM - De cliëntenstop en de beperking op de instroom van de maatschappelijke opvang en woonbegeleiding voor kwetsbare Amsterdammers is per vandaag beëindigd. Dit betekent dat er weer cliënten kunnen instromen op plekken die vrijkomen, wat ook een positief effect zal hebben op de beschikbaarheid van nachtopvang. Om dit mogelijk te maken trekt de gemeente 10 miljoen euro uit.

Dat heeft wethouder Simone Kukenheim (zorg) vandaag afgesproken met Het Leger des Heils, HVOQuerido, Volksbond Streetcornerwork en Cordaan, die deze opvang in Amsterdam aanbieden. “Ik ben blij dat we samen met de betrokken aanbieders een oplossing hebben gevonden zodat kwetsbare Amsterdammers weer geholpen kunnen worden”, zegt wethouder Kukenheim.

Met de maatregelen die de aanbieders hebben voorgesteld en de extra financiële bijdrage vanuit de gemeente, kunnen alle huidige trajecten voor woonbegeleiding worden gefinancierd plus 50 trajecten extra. Net als in de periode voorafgaand aan de beperkingen zullen er nog steeds wachttijden zijn.

Kukenheim: “Nu we dit acute probleem hebben opgelost, gaan we aan de slag met het grotere maatschappelijke vraagstuk. Meer mensen doen een beroep op de opvangvoorzieningen en woonbegeleiding, dan waarvoor we middelen beschikbaar hebben. Met de Taskforce die ik recent heb ingesteld, gaan we de ontwikkelingen, bewegingen en verandering van de hele opvangketen in kaart én in samenhang met elkaar brengen zodat we de goede zorg die we voor kwetsbare Amsterdammers georganiseerd hebben, kunnen blijven bieden. Daarbij willen we samen met alle partners goed gaan kijken naar de duurzaamheid van het systeem en de behoeften in de stad.”

In de opvang en woonbegeleiding worden de meest kwetsbare mensen opgevangen die om verschillende redenen (nog) niet volledig zelfstandig kunnen wonen. Eerder had de gemeente met de aanbieders afgesproken om de 24-uursopvang af te bouwen en meer mensen toe te leiden naar individueel begeleid wonen. Doordat de groei van individueel begeleid wonen heel snel gaat, en tegelijkertijd de afbouw van 24-uurs opvang minder hard gaat dan gepland, dreigden grote tekorten.

Dit voorjaar hadden het Leger des Heils, HVO-Querido en Volksbond Streetcornerwork hun opname van nieuwe cliënten voor de trajecten individueel begeleid wonen tijdelijk beperkt. Voor het Leger des Heils ging het om een algemene stop op de groei. Cordaan, de vierde aanbieder die deze trajecten ook verzorgt, had geen beperkingen ingesteld.