AMSTERDAM - De Vijzelstraat krijgt een flinke facelift. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het definitief ontwerp voor de Vijzelstraat. Naar verwachting spreekt de Gemeenteraad zich in maart definitief uit over het ontwerp.

In de nieuwe situatie maakt de auto gebruik van de trambaan, waardoor ruimte ontstaat voor de aanleg van brede trottoirs en fietsstroken. Tijdens de herinrichting worden ook de drie bruggen in de Vijzelstraat gerenoveerd. Het werk start in 2019 en duurt ongeveer tweeënhalf jaar. Dan is de Vijzelstraat klaar voor de toekomst.

De Vijzelstraat maakt onderdeel uit van de Rode Loper: de doorgaande route vanaf het Damrak, door de historische binnenstad, naar de Ferdinand Bolstraat. Ondergronds gaat hier vanaf volgend jaar de Noord/Zuidlijn rijden. De toenemende drukte op deze route vraagt om een andere inrichting van de straten. Ook de kwaliteit en het uiterlijk van de openbare ruimte krijgt een impuls door het gebruik van materialen als natuursteen en gebakken klinkers.

Auto’s over de trambaan

Kenmerkend voor het ontwerp van de Vijzelstraat zijn de brede voetpaden en fietsstroken. Op de westelijke helft van de brug over de Keizersgracht is de stoep straks het breedst: 6 meter 20. De fietsstroken worden 2 meter 10 breed. In de Vijzelstraat komen parkeervakken voor 360 fietsen. Auto’s gaan over de trambaan rijden en op de bruggen komen opstelvakken voor afslaand verkeer.

De tramhaltes liggen voor hotel Carlton (stad-uit) en voor hotel Albus (stad-in). In de nieuwe situatie geldt er op de Vijzelstraat een maximum snelheid van 30 km per uur. Laden en lossen op de Vijzelstraat kan straks alleen nog tussen 7.00 en 11.00 uur.

Bruggen

Tijdens de herinrichting van de Vijzelstraat worden ook de drie bruggen in de straat hersteld. Het uiterlijk van de bruggen verandert niet. De bruggen over de Herengracht en Keizersgracht zijn rijksmonumenten. Over de aanpak van de bruggen is overleg gepleegd met ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden uit de omgeving. De buurt blijft tijdens het werk bereikbaar.

Inspraakreacties

Over het definitieve ontwerp Vijzelstraat heeft van 2 juni t/m 13 juli 2016 inspraak plaats gevonden. In januari 2017 heeft de bestuurscommissie Centrum positief advies uitgebracht aan het college van BenW. De inspraakreacties gingen over de locatie van de tramhaltes, het opstelvak voor afslaand verkeer op de bruggen en de fietsparkeervakken. Een aantal mensen vroeg om minder vakken voor de Bazel. Dit punt is verwerkt in het definitief ontwerp. Aan de overkant van de straat is ruimte gevonden voor het aanbrengen van een aantal fietsvakken.

Gemeenteraad

Op 15 maart 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over het definitief ontwerp van de Vijzelstraat en de aanpak van de bruggen. Na dit besluit start de aanbesteding en volgt eind dit jaar het benodigde uitvoeringsbesluit.