AMSTERDAM - De rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat de voorwaarden die de gemeente Amsterdam stelt aan studenten om in aanmerking te komen voor de categoriale eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen, gerechtvaardigd zijn.


De uitspraak volgde op de beroepen van tien studenten tegen de afwijzing van hun aanvragen om energietoeslag. In een eerdere uitspraak, op 14 februari 2023, oordeelde de rechtbank dat het categoriaal uitsluiten van studenten van de energietoeslag in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De gemeente Amsterdam stelde naar aanleiding van deze uitspraak nieuw beleid op. Hierbij kunnen studenten van 21 jaar en ouder alsnog voor de energietoeslag in aanmerking komen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten zij een energiecontract op naam hebben en niet boven een bepaalde inkomensgrens verdienen, waarbij de maximale studiefinanciering die zij kunnen lenen bij DUO meetelt.

Studenten in ongelijk gesteld

De studenten vonden dat deze voorwaarden opnieuw discriminerend waren ten opzichte van andere minima. De rechtbank heeft de studenten in het ongelijk gesteld en is van oordeel dat de voorwaarden die de gemeente stelt weliswaar anders zijn dan de voorwaarden die voor andere minima gelden, maar dat de gemeente voldoende heeft onderbouwd waarom dit onderscheid gerechtvaardigd is.