AMSTERDAM - Tijdens de digitale ondertekening onderkenden alle partijen dat het van groot belang is dat er meer (vooral technisch geschoolde) vakmensen worden opgeleid en aan de slag gaan. Hanneke Reuling (vice-voorzitter college van bestuur, Hogeschool van Amsterdam): “Het is onze publieke taak om goed geschoolde mensen op te leiden, specifiek ook in sectoren waar een tekort aan vakkrachten is of dreigt.” Dat onderschrijft ook Gaby Allard (lid raad van bestuur van ROC Amsterdam/Flevoland): “We willen onderwijs bieden dat aansluit op maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, en daar kunnen we dit netwerk van publieke en private partijen goed voor gebruiken.”

Werkgevers als Alliander en Vattenfall zien in hun sector nu al een tekort aan arbeidskrachten ontstaan. Marlies Visser (COO en lid Raad van Bestuur, Alliander): “Als je als monteur van school komt, kun je al kiezen uit zeker 30 banen en in de Randstad ligt dat aantal zelfs nog hoger.” Vattenfall ziet kansen om mensen al doende te laten leren, zodat er meer ruimte komt voor zijinstromers.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Door onze samenwerking dragen we de komende periode niet alleen bij aan de verduurzaming van de stad, maar ook aan het terugdringen van nadelige gevolgen van de economische recessie voor de werkgelegenheid. Het is heel mooi dat zoveel partijen in en rond Amsterdam de noodzaak en de wil voor deze samenwerking onderschrijven en ik kijk uit naar de eerste concrete resultaten en heb er alle vertrouwen in dat in de toekomst nog meer partijen zullen aansluiten.”

Meer informatie:
De intentieverklaring is ondertekend door de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woning Corporaties (AFWC), Alliander, Vattenfall, Leden van het Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek groot Amsterdam (ASTA: de Technologiecoalitie NoordHolland: Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Koninklijke Metaalunie, FME, FNV, Wij Techniek, OOM en A+O-Metalektro en de Vakschool Technische Installaties), Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam en Flevoland, Metabolic, De Gezonde Stad, Jonge Klimaatbeweging, Duurzaamheid.nl (Anne-Marie Rakhorst), De Groene Grachten, Rooftop Revolution, Green Light District, en Energiecoöperatie Ketelhuis WG.