AMSTERDAM - Nadat de ondernemers van Centrum Nieuw-West, de Osdorperban en bedrijventerrein Osdorp zich verenigden, volgen nu ook de ondernemers van de Pieter Calandlaan. Hiermee is de vierde bedrijfsinvesteringszone tussen Baden Powelweg en Wolbrantskerkweg in Osdorp een feit!

Een bedrijfsinvesteringszone, ook wel BIZ genoemd, is een afgebakend gebied, zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in activiteiten die er op gericht zijn de leefbaarheid, de veiligheid of de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en de economische ontwikkeling in het gebied te versterken. Alle ondernemers en eigenaren in de BIZ betalen hieraan mee.

Uit gebiedsplan Osdorp 2018

Bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken kunnen bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties veel zelf doen. En dat gebeurt ook steeds vaker. Ter verbetering van de eigen buurt nemen zij verantwoordelijkheid en zetten zij gezamenlijk de schouders er onder. Om nog meer betrokkenheid te creëren ondersteunt gebiedsteam Osdorp van stadsdeel Nieuw-West ook in 2018 weer de initiatieven van ‘onderop’, zoals wijkondernemingen, buurtkamers, broedplaatsen, culturele, creatieve en sociale initiatieven en bewonersinitiatieven. De Huizen van de Wijk kunnen hierbij helpen, bijvoorbeeld door het aanbieden van ruimte of door verbinding te leggen met verschillende groepen.

Nog meer Biz’s in Nieuw-West

Naast de Pieter Calandlaan, zijn er deze week nog drie bedrijfsinvesteringszones opgericht in Nieuw-West: Plein ’40-’45, de Slotermeerlaan en de Burgemeester de Vlugtlaan.

Stadsdeel Nieuw-West vindt het belangrijk dat bewoners, ondernemers en andere partijen actief betrokken zijn bij ontwikkelingen in de buurt, het gesprek met elkaar aan gaan en elkaar begrijpen. Gezamenlijke kennis en ideeën dragen bij aan betere plannen en versterken het gevoel van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de buurt.