AMSTERDAM - De stad heeft een schreeuwend tekort aan woningen. Veel Amsterdamse woningen worden gebruikt als vakantiewoning of als Bed & Breakfast (B&B). Of ze worden, vaak voor heel veel geld, kamergewijs verhuurd. Dat heeft invloed op de hoeveelheid beschikbare woningen in de stad en de leefbaarheid in de wijken. Amsterdam wil de verhuur aan banden leggen en heeft nieuwe regels opgesteld.

Deze regels staan in de nieuwe Huisvestingsverordening, die volgende maand in de gemeenteraad wordt besproken. Het doel van de nieuwe regels: zorgen dat er genoeg woningen beschikbaar blijven voor Amsterdammers. En de leefbaarheid in de wijken beschermen. Deze zomer kon u via een inspraakprocedure wijzigingen voorstellen. De meeste reacties kwamen van B&B-houders. Een aantal regels zijn daarna aangepast.

Wat zijn die nieuwe regels?

B&B’s
Voor Bed & Breakfasts (B&B’s) moet u volgend jaar een vergunning aanvragen. Die is 8 jaar geldig. Elke wijk krijgt een vast, maximaal aantal vergunningen voor B&B’s. Huurders worden toch niet uitgesloten en kunnen een B&B blijven houden, als ze ten minste 6 maanden op het adres wonen en de eigenaar van het huis ermee akkoord is. B&B’s die geen vergunning kunnen krijgen, en zich vóór 2019 hebben gemeld, krijgen een overgangstermijn van 5 jaar om hun zaak te sluiten.

Kamerverhuur
Vanaf januari 2020 wordt er per wijk en per gebouw bepaald hoeveel kamers er mogen worden verhuurd.

Vakantieverhuur
In Amsterdam mag je je woning 30 dagen per jaar verhuren aan toeristen. We onderzoeken of het nodig is om vakantieverhuur in bepaalde gebieden helemaal te verbieden. Daar kunnen we voor kiezen als de leefbaarheid in een gebied te veel onder druk staat door het toerisme.

Woonboten
Tot eind dit jaar gelden voor het verhuren van woonboten aan toeristen nog soepelere regels. Maar let op: vanaf 1 januari 2020 gelden voor woonboten dezelfde regels als voor woningen aan de wal.

Voorrang op huurwoningen
Medewerkers in de zorg en het onderwijs kunnen nu voorrang krijgen op een huurwoning. Deze regeling wordt uitgebreid. Ook mensen met andere maatschappelijke beroepen waar een tekort aan is, kunnen voorrang krijgen als blijkt dat daar behoefte aan is. Daarnaast krijgen Amsterdamse jongeren voorrang op huurwoningen die voor jongeren zijn bedoeld.

Hoe verder?
De Huisvestingsverordening wordt op woensdag 20 november behandeld in de raadscommissie Bouwen en Wonen. Daarna wordt hij aangeboden aan de gemeenteraad; die behandelt het stuk op 27 november.

Geregistreerde B&B-houders worden in de tweede week van december per brief geïnformeerd over de nieuwe regels voor B&B’s en hoe zij een vergunning kunnen aanvragen.

Meer weten?
Huisvestingsverordening 2020.