AMSTERDAM - Vandaag, 15 december 2022, is prof. dr. Joris van der Post benoemd tot Ridder in Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Sofyan Mbarki, vanwege zijn jarenlange inzet voor de gynaecologie.


Sinds 1985 zet Van der Post zich als Amsterdamse gynaecoloog onder meer in voor betere samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen.
Hij introduceerde de 'doula' (bevallingscoach), thuismonitoring van zwangeren, en nam het initiatief voor de 'Poli Op Maat'. Deze poli is speciaal voor zwangere vrouwen die zich niet thuis voelen in de reguliere zorg, bijvoorbeeld voor vrouwen die op eigen wijze willen bevallen zonder protocollen of medisch ingrijpen.

Van der Post heeft meer dan 300 wetenschappelijke publicaties geschreven, 21 promovendi begeleid en grote internationale studies uitgevoerd. Na 30 jaar als academisch werkend gynaecoloog werkzaam te zijn, stopt Van der Post bij Amsterdam UMC.