AMSTERDAM - Vandaag, 29 juni 2022, heeft Angela Linssen de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Touria Meliani. Linssen krijgt de gemeentelijke onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet als artistiek leider van de opleiding Moderne Theater Dans (MTD) bij de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam.


Al meer dan 20 jaar is Linssen artistiek leider van de opleiding, die hoog staat aangeschreven en studenten trekt uit de hele wereld. Als dansdocent en artistiek leider vervulde zij een sleutelrol bij het opleiden en stimulerenvan jonge dansers en kunstenaars, en zorgde zij dat de talenten goed uitgerust waren om de sprong naar de professionele nationale en internationale dansgemeenschap te maken. Ook had Linssen een belangrijke rol bij de noodzakelijke transformatie van het dansonderwijs, zodat het beter aansloot bij de tijdgeest.

Vanwege haar jarenlange verdiensten voor de MTD-opleiding, het internationaal positioneren van deze opleiding en het optreden in de danswereld als ambassadeur van de stad Amsterdam, ontvangt Angela Linssen de Frans Banninck Cocqpenning.