AMSTERDAM - Annelies Daalder wordt voorgedragen als nieuwe directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Dat heeft het presidium van de gemeenteraad van Amsterdam vandaag bekend gemaakt. De gemeenteraad van Amsterdam besluit op 10 november over de voordracht. De gemeenteraad van Zaanstad zal dit doen op 25 november. Daalder volgt de huidige directeur, Jan de Ridder, op per 1 maart 2022.

Tirza de Fockert namens het Presidium van de gemeenteraad verantwoordelijk voor de werving en selectie, is blij met de voordracht. “Annelies Daalder heeft grote ervaring in onderzoek, kent de overheid bijzonder goed en is een verbindende persoonlijkheid. Ze zal zeker in staat zijn om met kritische en constructieve onderzoeken en aanbevelingen te komen, die de stad verder brengen. Daalder zal als nieuwe directeur van de Rekenkamer een belangrijke rol gaan spelen voor het bestuur in de metropool Amsterdam.”

Ruime onderzoekservaring en groot netwerk
Annelies Daalder is op dit moment hoofd van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen en plaatsvervangend directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC). Daar is ze verantwoordelijk voor een team wetenschappelijk medewerkers en voor de vormgeving, uitbesteding en begeleiding van een groot aantal onderzoeken en houdt zij zich onder meer bezig met de onderzoeksprogrammering.

In haar werk functioneert ze in een netwerk van onder andere het ministerie van Justitie & Veiligheid, andere ministeries, ketenpartners (zoals de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie), uitvoeringsdiensten, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen.

Collega’s typeren Daalder als “Sensitief en verbindend leider, onafhankelijke probleemoplosser met een open, warme, transparante en integere stijl. Empathisch maar houdt ook het resultaat in de gaten. Ze staat echt voor haar mensen en je kunt op haar vertrouwen.”

Rekenkamer
De Rekenkamer onderzoekt hoe het bestuur van de gemeenten Amsterdam, Weesp en Zaanstad het gemeentelijke beleid uitvoert. Zij controleert of het bestuur volgens de regels werkt, de afgesproken doelen waarmaakt en of het daaraan niet meer geld uitgeeft dan nodig is. Bij de Rekenkamer Metropool Amsterdam werken 16 onderzoekers en 3 ondersteuners. De directeur wordt aangesteld door de gemeenteraden, maar werkt onafhankelijk. Zo bepaalt de Rekenkamer zelf waar ze onderzoek naar doet, heeft daarbij vergaande bevoegdheden en doet zwaarwegende onafhankelijke aanbevelingen aan het bestuur.

Procedure
Directeur Rekenkamer is een functie waarop iedereen die dat wil kan solliciteren. De directeur wordt benoemd door de aangesloten raden op voordracht van het presidium van de gemeenteraad van Amsterdam. Bij de werving en selectie van de nieuwe directeur waren ook vertegenwoordigers uit de andere gemeenteraden betrokken, alsmede een delegatie vanuit de Rekenkamer zelf. Annelies Daalder wordt naar verwachting op 10 november benoemd door de gemeenteraad van Amsterdam. Hiermee is zij directeur Rekenkamer voor Amsterdam. De raad van Zaanstad zal volgen op 25 november. Ze zal op 1 maart 2022 beginnen in haar nieuwe functie.