AMSTERDAM - De twaalfjarige Angel is het komend jaar de nieuwe kinderburgemeester van Amsterdam. Gisteren werd ze gekozen en ontving zij de felicitaties van wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs). Angel zit in groep 8 van basisschool Nellestein in Zuidoost. Op dinsdag 2 november wordt ze samen met de nieuwe kinderraad geïnstalleerd.


Angel: "Ik ben geboren in Indonesië en woon drie jaar in Nederland. Ik heb de taal moeten leren en heb plannen voor Amsterdam. Er mogen meer bomen en bloemen in de stad komen: biodiversiteit en groen is belangrijk in de stad. Ook wil ik mij inzetten voor veiligheid en kunnen er bijvoorbeeld speciale stoplichten met smileys komen. Zeker met snelle e-bikes is het soms niet veilig. Samengevat: de stad kan vrolijker, blijer en veiliger."

Rol kinderburgermeester en kinderraad

De kinderburgemeester vertelt het college van B en W wat kinderen belangrijk vinden en wat hun wensen zijn. Hij of zij wordt daarbij geholpen door de kinderraad. De kinderburgemeester gaat met de burgemeester of een wethouder mee naar bijzondere gebeurtenissen en houdt soms een korte toespraak. De leden van de kinderraad zorgen ervoor dat wensen van kinderen op de agenda van de Amsterdamse politiek terechtkomen. Zij stellen een lijst op met onderwerpen die zij belangrijk vinden en denken na over hoe dingen in de stad beter kunnen. Ze komen twaalf keer in het schooljaar bij elkaar. De leden van de kinderraad treden bij gelegenheid ook op als locoburgemeester.

Nieuwe kinderburgemeester en kinderraad

De termijn van de huidige kinderburgemeester Dominic en de kinderraad loopt op 2 november af. Daarom is de gemeente Amsterdam de afgelopen weken op zoek gegaan naar een nieuwe kinderburgemeester en nieuwe leden voor de kinderraad. Amsterdamse leerlingen uit groep 7 en 8 konden zich hiervoor opgeven. Een jury, bestaande uit kinderombudsman Anne Martien van der Does, de huidige kinderburgemeester Dominic en presentator van Het Klokhuis Pascal Tan, hebben op basis van alle inzendingen een keuze gemaakt. De nieuwe kinderraadsleden hebben onderling gekozen wie de kinderburgemeester wordt.