AMSTERDAM - Vandaag, op maandag 1 april, ontvangt Else de Wit de Andreaspenning uit handen van de voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Mascha ten Bruggencate. Mevrouw de Wit ontvangt de onderscheiding vanwege haar inzet voor de ondersteuning van kwetsbare Amsterdammers.

Mevrouw De Wit is ruim 25 jaar directeur van Stichting CentraM Maatschappelijke Dienstverlening. In die rol heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwing van de schuldhulpverlening. Naast haar inzet voor kwetsbare Amsterdammers zet De Wit zich ook in om zorg, welzijn en informele hulp beter op elkaar af te stemmen.

Buiten haar werk verleent mevrouw De Wit burenhulp, mantelzorg en is zij een voorvechter voor vrouwen in managementposities. Ook zet zij zich in voor mishandelde vrouwen en de LHBTQI+- gemeenschap.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.