AMSTERDAM - Vandaag, 29 maart 2023, heeft Jacco Italiaander de Andreaspenning ontvangen uit handen van burgemeester Femke Halsema. Italiaander ontvangt deze onderscheiding voor zijn langdurige inzet voor de Stichting Sinterklaas In Amsterdam.


Al jaren lang is Jacco Italiaander actief binnen de Stichting Sinterklaas In Amsterdam. Als bestuurslid was hij verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de jaarlijkse Amsterdamse Sinterklaasintocht op het water. Italiaander gaf leiding aan de commissie water en onderhield contacten met onder andere de Koninklijke Marine, Politie, Brandweer, Waternet en andere betrokken instanties.

Daarnaast heeft Italiaander in 2006 Dienst Toezicht Water (DTW) opgericht, primair een ondersteunende stichting van de Sinterklaas intocht over Water, maar de stichting ondersteunt Waternet en Nautisch beheer van de gemeente Amsterdam ook bij de verschillende andere evenementen.

Inmiddels is Italiaander teruggetreden als bestuurslid van de Stichting Sinterklaas In Amsterdam, maar blijft hij wel actief binnen de stichting Dienst Toezicht Water.

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.