AMSTERDAM - Op donderdag 22 april heeft Lieke Mensink de Andreaspenning ontvangen uit handen van Emre Ünver, stadsdeelvoorzitter in Nieuw-West. Zij ontvangt de onderscheiding voor haar jarenlange vrijwillige inzet voor wonen, leefbaarheid en veiligheid van bewoners in het stadsdeel. Vanwege de coronamaatregelen vond de uitreiking digitaal plaats.

Mensink zet zich al meer dan vijfendertig jaar vrijwillig in voor haar buurt. Als vrijwilliger en later ook als lid van het dagelijks bestuur van de bewonersorganisatie Eigenwijks is zij van grote waarde geweest voor de ontwikkeling van de organisatie. Dankzij haar verbindende kwaliteiten wist zij dit wijkorgaan om te vormen naar een belangenhartiger voor alle bewoners. Daarmee versterkte zij de positie van bewoners op het gebied van wonen, leefbaarheid en veiligheid.

Mensink richtte het Woonspreekuur op, dat later onderdeel werd van de Wijksteunpunten Wonen, en nu onderdeel is van stichting !WOON. Als lid van een klachtencommissie bracht zij het belang van goed wonen en een eerlijke afhandeling van huurklachten onder de aandacht. Daarnaast bood Mensink bewoners met het Tuinstadtheater een platform om uiting te geven aan de impact van sloop, nieuwbouw en renovatie tijdens stedelijke vernieuwing.

Na vijfentwintig jaar neemt Mensink afscheid als voorzitter van Eigenwijks. Als erkenning voor haar jarenlange vrijwillige inzet voor de samenleving in Nieuw-West en voor stichting Eigenwijks in het bijzonder ontvangt zij de Andreaspenning.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.