AMSTERDAM - Vandaag, 16 september 2022, heeft Jos Simis uit handen van Daan Wijnants, voorzitter van de presidium van de Amsterdamse gemeenteraad, de Andreaspenning ontvangen. Simis ontvangt deze onderscheiding voor zijn langdurige vrijwillige inzet als taaldocent.

Simis zet zich bij de Dominicus Kerk al lange tijd in voor kwetsbare stadsgenoten. De afgelopen zeventien jaar was hij docent en coördinator van de Taalgroep Dominicus Amsterdam. Deze taalgroep geeft taallessen aan ongedocumenteerden. De heer Simis specialiseerde zich in het onderwijs aan analfabeten die zonder enige voorkennis en vaardigheden de Nederlandse taal willen leren.

Elke vrijdag kwam Jos Simis naar Amsterdam om op vrijwillige basis les te geven. Hij bereidde zijn lessen zorgvuldig voor, ondersteunde zijn collega's met een door hemzelf ontwikkelde methodiek en onderhield interne en externe contacten, onder andere met het Wereldhuis en ASKV Steunpunt voor Vluchtelingen.

Andreaspenning


De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.