AMSTERDAM - Vandaag, 27 maart 2022, heeft Benjamin Mouwes de Andreaspenning ontvangen uit handen van Micha Mos, lid van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum. Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn grote inzet voor de speeltuinvereniging De Waag.


Als buurtbewoner, 'buurtburgemeester' en bestuurslid zet Mouwes zich al 26 jaar in om de speeltuin te openen en te sluiten en zorgt hij ervoor dat de speeltuin er netjes, toonbaar en vooral veilig bij ligt. Hij treedt op als er problemen zijn en zorgt ervoor dat er in een dichtbebouwde buurt een plek is waar kinderen vrij kunnen spelen.

Naast zijn inzet voor speeltuinvereniging De Waag, bleef Mouwes ook na zijn pensioen werken voor het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), is hij bestuurslid van Stichting 't Swieneparredies in Haren en verzorgt hij de lay-out en distributie van Grine Medine, een tijdschrift voor liefhebbers van de Jiddische taal. Hij bemant daarnaast regelmatig de koffiekar voor de Portugese synagoge aan het Mr. Vissersplein.

Mouwes draagt sinds jaren bij aan de sociale cohesie en veiligheid in zijn buurt. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van speeltuinvereniging De Waag ontvangt Benjamin Mouwes de Andreaspenning.

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.