AMSTERDAM - Vandaag, donderdag 4 juli, ontvangt Emma Lieske de Andreaspenning uit handen van Fenna Ulichki, voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel West. Zij ontvangt de onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor de Hildebrand van Loonschool in Amsterdam-Zuid en voor het onderwijs in Amsterdam.

Emma Lieske heeft 46 jaar met grote betrokkenheid en loyaliteit in het onderwijs gewerkt. Bijzonder is dat zij 43 jaar daarvan op één basisschool heeft gewerkt, namelijk bij de Hildebrand van Loonschool in Amsterdam-Zuid.

Naast haar reguliere taken maakt mevrouw Lieske tijd vrij om hulp te bieden aan leerlingen en hun ouders, bijvoorbeeld aan gezinnen die het financieel zwaar hebben. Verder helpt zij studenten aan stageplekken en geeft ze al 40 jaar iedere donderdagochtend Franse les.

Naast haar taak als directeur van Hildebrand van Loonschool zet mevrouw Lieske zich ook in voor de stad. Zo deelt zij haar jarenlange ervaring en kennis met startende collega schoolleiders en is zij vurig pleitbezorger van de vrije schoolkeuze en de kleine buurtschool.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.