AMSTERDAM - Woensdag 10 juli, ontving Mariet Brouwers de Andreaspenning uit handen van locoburgemeester Moorman. Zij ontving de onderscheiding vanwege haar inzet voor het onderwijs in de afgelopen veertig jaar.


Mariet Brouwers zet zich al ruim veertig jaar in voor het onderwijs, waarvan de laatste vijftien jaar in Amsterdam Zuidoost. Ze heeft in haar loopbaan verschillende functies bekleed: leerkracht, stafmedewerker, directeur en bestuurder.

Naast haar werk voor de klas en op school heeft Mariet Brouwers zich altijd ingezet voor meer gelijke kansen in het onderwijs. Bijvoorbeeld door zich in te spannen voor de realisatie van brede scholen, met een hoog kwalitatief aanbod op het gebied van kunst, cultuur en sport, en leerondersteuning met verlengde leertijd en een zomerschool.

Ook heeft Mariet Bouwers mede de weg geopend voor de omvorming van peuterspeelzalen tot voorscholen in Zuidoost, samen met haar collega-bestuurders, het stadsdeel en welzijnsinstellingen.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.