AMSTERDAM - Vandaag, maandag 27 mei, ontvangt Evert Geuzinge de Andreaspenning uit handen van locoburgemeester Udo Kock. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn decennialange vrijwillige inzet voor het verkiezingsproces in Amsterdam.

Evert Geuzinge is sinds 1978 plaatsvervangend voorzitter van het hoofd- en centraal stembureau Amsterdam. In deze functie was de heer Geuzinge verantwoordelijk voor de registratie van de lijsten en kandidaten en het vaststellen van de verkiezingsuitslag.

Verder was de heer Geuzinge voor, tijdens en na de verkiezingen beschikbaar als adviseur voor Bureau Verkiezingen van de gemeente. In die rol werd hij vaak geconsulteerd over kiesrechtelijke en organisatorische onderwerpen.

Als plaatsvervangend voorzitter heeft Evert Geuzinge 7 burgemeesters ondersteund. Hij was betrokken bij de organisatie van in totaal 49 verkiezingen en 8 referenda in Amsterdam.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuursvoorlichting, via 020 552 2117.