AMSTERDAM - Vandaag, 30 juni 2021, heeft Frieda de Pater de Andreaspenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Marjolein Moorman. Zij ontvangt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor ouderen en minderbedeelden.

Als directeur van liefdadigheidsstichting het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK) heeft mevrouw De Pater zich bijna twintig jaar lang ingezet voor de zorg en het welbevinden van ouderen en minderbedeelden. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in de rest van Nederland. Haar initiatief 'Lang Leve Kunst' zorgde er bijvoorbeeld voor dat ruim vijfhonderdduizend kwetsbare ouderen in Nederland op een actieve wijze in aanraking kwamen met kunst.

Mevrouw de Pater stond aan de wieg van het akkoord tussen het Landelijke Fondsenoverleg en de gemeente Amsterdam. Dit leidde tot een vernieuwde aanpak van probleemgezinnen. Ook speelde zij tijdens de coronacrisis een grote rol in het bieden van gecoördineerde voedselhulp aan ongedocumenteerden in Amsterdam. Naast haar werk heeft De Pater zich ook altijd vrijwillig ingezet voor diverse organisaties.

Vanwege de grote betrokkenheid en haar effectieve en persoonlijke manier van werken heeft Frieda de Pater veel betekend voor ouderen, armen, daklozen en andere kwetsbare groepen. Ter gelegenheid van haar afscheid als directeur van Stichting RCOAK ontvangt zij de Andreaspenning.

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.